Despre Convenție

Convenţia Aarhus


Convenția Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu a fost adoptată la 25 iunie 1998 în orașul danez Aarhus (Århus). A intrat în vigoare la 30 octombrie 2001. Moldova a fost primul stat care a ratificat Convenția prin Hotărârea Parlamentului  pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, justiție şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului nr.346-XIV  din  07.04.1999

Convenția de la Aarhus este creată pentru a consolida rolul cetățenilor și al organizațiilor societății civile în materie de mediu și se bazează pe principiile democrației participative. Convenția de la Aarhus este considerată un nou tip de acord în domeniul mediului, deoarece:

– recunoaște drepturile de mediu ca drepturi fundamentale ale omului;

– recunoaște responsabilitatea noastră pentru generațiile viitoare;

– susține că dezvoltarea durabilă poate fi realizată numai prin implicarea tuturor părților interesate;

– corelează responsabilitatea Guvernului cu protecția mediului, subliniind importanța responsabilității, a transparenței și a eficienței actului de guvernare;

– se axează pe interacțiunea societății și a autorităților publice într-un context democratic, creând baza pentru participarea publicului la procesul de negociere și punere în aplicare a acordurilor internaționale.

Convenția de la Aarhus instituie o serie de drepturi pentru indivizi și organizațiile societății civile în ceea ce privește mediul. Semnatarii Convenției sunt obligaţi să ia măsurile necesare pentru ca autoritățile publice, la nivel național, regional sau local, să contribuie la respectarea acestor drepturi. Convenția de la Aarhus prevede:

  1. Accesul la informațiile despre mediu: – Dreptul cetățenilor de a primi şi a avea acces la informația de mediu acumulată de/ sau la comanda autorităților publice
  2. Participarea publicului la luarea deciziilor de mediu: – Dreptul cetățenilor de a participa la elaborarea, discutarea şi aprobarea documentelor de politici și legislației care pot afecta mediul.
  3. Accesul la justiție: – dreptul cetățenilor de a avea acces la procedurile de revizuire atunci când drepturile lor cu privire la accesul la informații, participarea publicului sau lezarea legislației e mediu au fost încălcate.

Protocolul Convenției privind Registrele Emisiilor și Transferului de Poluanți (PRTR) a fost adoptat în mai 2003 la Kiev și a intrat în vigoare în octombrie 2009. Republica Moldova a ratificat acest Protocol abia în anul 2013, prin Legea pentru ratificarea Protocolului privind registrele emisiilor şi transferului de poluanţi la Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului nr. 99  din  26.04.2013.

Obiectivul Protocolului este de a spori accesul publicului la informație privind Registrele emisiilor şi transferului de poluanţi  la nivel național. Convenția de la Aarhus și Protocolul  sunt instrumente internaționale obligatorii din punct de vedere juridic care incorporează principiul guvernanței ecologice participative, afirmat în Principiul 10 al Declarației de la Rio privind mediul și dezvoltarea, adoptat în 1992 la Conferința Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare.

Prevederile duble pentru mediul înconjurător și drepturile omului a acestor Acte internaționale ajută la gestionarea numeroaselor provocări: de la schimbările climaterice și dezastre la poluarea apei și degradarea terenurilor. Acestea oferă un cadru solid și cuprinzător pentru Guvern de a angaja eficient publicul în dezvoltarea durabilă, în ecologizarea economiei și implementarea Strategiei de Dezvoltare până în anul 2020 , precum și în atingerea țintelor naționale a obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG).

Reuniuni şi acorduri ulterioare:

27-28 Februarie 2018 – 11-a reuniune a Grupului operativ privind Accesul la Justiție în temeiul Convenției de la Aarhus. Reuniunea a fost axată pe promovarea accesului efectiv la justiție în cazurile privind încălcarea dreptului la informație privind mediul. Principalele concluzii, constatări și o prezentare generală a punerii în aplicare a articolului 9 alineatul 1 din Convenția de la Aarhus pot fi găsite aici.

28 Februarie – 4 Martie 2018 – 24 de țări din America Latină și Caraibe au adoptat Acordul regional privind accesul la informație, participare și justiție în materie de mediu. Acordul inspirat din Convenţia Aarhus este un instrument regional obligatoriu din punct de vedere juridic care promovează principiul 10 din Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea și acordă publicului dreptul la acces la informații, la participarea efectivă la luarea deciziilor și la solicitarea accesului la justiție cu privire la deciziile importante cu impact asupra mediului.

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai mult

Setările cookie-urilor de pe acest site sunt setate să permită "permiterea modulelor cookie" pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă. Dacă continuați să utilizați acest site fără a modifica setările cookie-urilor sau dați clic pe "Acceptați" mai jos, atunci sunteți de acord cu acest lucru.

Închide