Organizarea activităților de consolidare a capacităților pentru a sprijini implementarea Protocolului ECE privind evaluarea strategică de mediu (SEA) în Moldova (Faza III: SEA Pilot)

Organizarea activităților de consolidare a capacităților pentru a sprijini implementarea Protocolului ECE privind evaluarea strategică de mediu (SEA) în Moldova (Faza III: SEA Pilot)
Durată: 06/2015 – în curs de desfășurare
Donator:

Comisia Economică a ONU pentru Europa (UNECE), Programul „Promovarea dezvoltării economice „verzi” în ţările Parteneriatului Estic” (EaP GREEN)

Obiective:
 • Consolidarea capacităților instituționale și celor de expertiză în vederea promovării conceptului SEA la nivel național;
 • Identificarea rolului și responsabilităților autorităților naționale în cadrul sistemului SEA;
 • Furnizarea recomandărilor necesare pentru gestionarea mediului și modificarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului de promovare a economiei “verzi” în Republica Moldova;
 • Coordonarea elaborării Ghidului de implementare a Proiectului de Lege privind SEA.
Activități:
 • Aplicarea procedurii SEA (proiectul pilot SEA) în Planul de acțiuni privind implementarea Programului de promovare a economiei “verzi” în Republica Moldova;
 • Elaborarea Ghidului de implementare a Proiectului de Lege privind SEA.
Beneficiari:
 • Autoritățile locale responsabile de mediu și sănătate;
 • Autoritățile sectoriale;
 • Consultanți în domeniul mediului;
 • 18 comunităţi locale;
 • ONG-uri;
 • Publicul larg.
Rezultate:
 • Dezvoltarea și implementarea campaniei de promovare a activităților Programului „Promovarea dezvoltării economice „verzi” în ţările Parteneriatului Estic” (EaP GREEN), în vederea consolidării sistemului SEA în Republica Moldova;
 • Elaborarea Ghidului de implementare a Proiectului de Lege privind SEA;
 • Pregătirea conceptului și implementarea activităților de sensibilizare a părților interesate cu privire la sistemul SEA și beneficiile acestuia, inclusiv promovarea în mass-media națională a spotului video UNECE și a broșurii UNECE privind beneficiile SEA;
 • Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind schimbările climatice.
Manager de proiect: Natalia Guranda