O justiție verde pentru un mediu protejat si comunități durabile în Republica Moldova

O justiție verde pentru un mediu protejat si comunități durabile în Republica Moldova
Durată: 1 septembrie 2021 - 31 august 2025
Donator: Suedia

Ambasada Suediei în Chișinău

 

Parteneri:

Ministerul Mediului

Activități:
 • Realizarea studiilor privind starea guvernanței și a justiției de mediu în Republica Moldova
 • Organizarea evenimentelor tematice la nivel național și local
 • Elaborarea și derularea programului de instruire pentru organele de drept „Academia de guvernanță și justiție de mediu
 • Organizarea vizitelor de studiu pentru autorități, practicieni și reprezentanți ai ONG-urilor de mediu
 • Susținerea mediului academic în activitățile de cercetare pentru dezvoltarea legislației de mediu
 • Stabilirea relațiilor de parteneriat și cooperare între actorii interesați pentru o mai bună implementare a legislației de mediu și consolidare a cadrului legal
 • Susținerea și consultarea autorităților de la nivel național întru asumarea priorităților de mediu și îndeplinirea obligațiilor aferente, precum și aplicarea acestora la nivel local
 • Ajustarea cadrului legal și elaborarea materialelor de orientare pentru transpunerea instrumentelor juridice de mediu europene și internaționale
 • Susținerea Ministerului Mediului în procesul de dezvoltare a noii Strategii de Mediu pentru a asigura transparența, incluziunea și integrarea celorlalte documente strategice relevante
 • Consolidarea regimurilor de prevenire și atenuare a prejudiciu adus mediului
 • Soluționarea litigiilor strategice pe probleme de mediu
 • Elaborarea strategiei de comunicare și vizibilitate a proiectului
 • Realizarea campaniilor de comunicare, informare și conștientizare a populației
 • Colaborarea cu mass-media și oferirea suportului (sub formă de subvenții) pentru realizarea investigațiilor jurnalistice
 • Realizarea acțiunilor de advocacy pentru îmbunătățirea guvernanței și justiției de mediu.
Manager de proiect: Tatiana Echim

Proiectul „O justiție verde pentru un mediu protejat si comunități durabile în Republica Moldova” este implementat de către AO EcoContact cu suportul Suediei.

Proiectul va avea o durată de implementare de 4 ani, timp în care vor fi efectuate studii și activități pe domenii tematice de intervenție (de ex. gestionarea deșeurilor, conservarea biodiversității, managementul integrat al resurselor de mediu: apă, aer, sol, etc.).

Totodată, proiectul își propune să contribuie îmbunătățirea cadrului legal și instituțional al guvernanței și al justiției de mediu prin promovarea unei implicări mai active și a unei cooperări mai strânse din partea tuturor actorilor-cheie în domeniul protecției mediului, la nivel național și local. Acest lucru va avea un impact pozitiv asupra capacității de reglementare și asupra consolidării capacităților instituționale a autorităților competente naționale și regionale; de asemenea, vor fi îmbunătățite mecanismele de aplicare a legislației de mediu.