Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”

Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”
Durată: 01/12/2017 – 30/11/2021
Donator:

Agenția Austriacă de Dezvoltare

Parteneri:

SE BIOTICA, Asociația Obștească “EcoContact”

Obiective:
 • Implementarea măsurilor de adaptare climatică pentru sistemul de aprovizionare cu apă, asigurând acces egal și durabil la resurse de apă pentru bărbați, femei și grupuri social vulnerabile;
 • Dezvoltarea cadrului normativ și instituțional privind crearea Parcului Național „Nistrul de Jos”;
 • Dezvoltarea capacităților comunităților locale din regiunea “Nistrul de Jos” pentru adaptare climatică, conservare și gestionare a resurselor naturale;
 • Îmbunătățirea managementului Zonei Ramsar “Nistrul de Jos” prin evaluarea costurilor, conservarea biodiversității și adaptarea măsurilor de reziliență climatică;
 • Reabilitarea prin împădurire a zonelor selectate de pe ambele maluri ale râului Nistru.
Activități:
 • Realizarea lucrărilor de renovare a infrastructurii de aprovizionare cu apă;
 • Desfășurarea activităților de restabilire a echilibrului ecosistemului local.
Beneficiari:
 • Populația locală din zona de implementare a proiectului;
 • Autoritățile publice locale;
 • Structurile managementului forestier și a apelor de pe ambele maluri ale Nistrului;
 • Structurile de mediu de pe ambele maluri ale Nistrului.
Rezultate:
 • Sporirea nivelului de interes al populației privind posibilitățile de dezvoltare din zonă;
 • Conștientizarea locuitorilor din regiune despre importanța conservării biodiversității;
 • Desfășurarea lucrărilor de îmbunătățire a sistemelor de aprovizionare cu apă;
 • Împădurirea fâșiilor de pe ambele maluri ale Nistrului.
Manager de proiect: Iordanca-Rodica Iordanov