Membrii Consiliului de Administrare a Zonei Umede Ramsar „Nistrul de Jos” învață să scrie și să gestioneze proiecte de dezvoltare locală

Membrii Consiliului de Administrare a Zonei Umede Ramsar „Nistrul de Jos” învață să scrie și să gestioneze proiecte de dezvoltare locală

La 14 noiembrie curent, în raionul Ștefan Vodă a fost organizat un training tematic cu genericul „Managementul proiectelor în Zona Umedă Ramsar Nistrul de Jos” (ZURNJ).

Activitatea a fost dedicată, în principal, membrilor Consiliului de Administrare a ZURNJ, și a avut scopul de a contribui la consolidarea capacităților instituționale privind valorificarea potențialului și dezvoltarea în aspect ecologic, economic și turistic al unei arii naturale protejate cum este ZURNJ, prin accesarea fondurilor disponibile pe segmentul respectiv.

Instruirea dată a prevăzut câteva sesiuni de lucru, printre care: Principii generale ale ciclului de proiect; Modalități de eficientizare a procesului de implementare a proiectului; Tehnici birocratice pentru practicarea activităților aferente proiectului; Lucrul cu populația; Aspecte de gen și incluziune socială.

Astfel, participanții la instruire au putut dobândi cunoștințe teoretice privind identificarea surselor de finanțare potrivite, fiind implicați, totodată, în exersarea unor activități practice axate pe analiza logică a contextului actual, riscurile unui proiect și măsurile de atenuare ale acestora, precum și pe aspecte ce țin de formularea unei propuneri de proiect, dificultăți de implementare, evaluare, monitorizare și raportare.

Activitatea în cauză face parte dintr-o serie de instruiri menite să sprijine eforturile autorităților publice locale, ONG-urilor și altor factori interesați în promovarea măsurilor de dezvoltare locală, precum și stimularea interesului:

  • autorităților publice, pentru o mai bună administrare a resurselor comunității locale;
  • populației locale, pentru oportunitățile de dezvoltare în zonele rurale;
  • antreprenorilor, pentru noi oportunități de afaceri și deservire a oaspeților-vizitatori;
  • vizitatorilor, pentru posibilități inedite de a cunoaște locuri noi și oameni interesanți.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltare instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, implementat de AO EcoContact și SE Biotica și finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare din fondul programului Austriac de Dezvoltare și Cooperare.

Viber Image 2019 11 14 12 09 35s

Viber Image 2019 11 14 12 09 35