Membrii Comitetului de sub-bazin al râului Lăpușna s-au întrunit în cadrul unei ședințe de planificare a activităților pentru anul 2020

Membrii Comitetului de sub-bazin al râului Lăpușna s-au întrunit în cadrul unei ședințe de planificare a activităților pentru anul 2020

Membrii Comitetului de sub-bazin al râului Lăpușna s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru, organizate la 11 decembrie 2019, în incinta primăriei din s. Cărpineni pentru a discuta și planifica activitățile ce urmează a fi realizate în anul 2020, în cadrul Planului de Management al râului Lăpușna. Documentul urmează a fi implementat de către membrii Comitetului, cu suportul și implicarea activă a reprezentanților relevanți din teritoriu: populația locală, ONG-urile, agenții economici, școlile și alte structuri abilitate.

Amintim aici că elaborarea Planului de Management a fost posibilă datorită proiectului recent încheiat „Promovarea managementului integrat al apelor în bazinul râului Lăpușna”.

De altfel, în cadrul întrunirii membrilor Comitetului, a fost prezentat un nou proiect, care vine în continuarea celui sus-menționat, având scopul de asigura sustenabilitate activităților începute și de a consolida capacitățile membrilor Comitetului de sub-bazin. Proiectul „Revitalizarea râului Lăpușna: Consolidarea Comitetului de sub-bazin și implementarea măsurilor prioritare stipulate în Planurile de Management ale sub-bazinelor hidrografice” este implementat de AO EcoContact în colaborare cu AO Pro Dezvoltare Rurală și susținut financiar de Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, prin intermediul acordului de implementare a proiectului „Consolidarea Cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova (Faza 1) – SDS ADA”.

Alte subiecte discutate în cadrul ședinței au fost: realegerea membrilor Comitetului de sub-bazin Lăpușna; alegerea vice-președinților; formarea grupurilor de lucru tematice în cadrul comitetului (pe teme privind resursa de Apă, Schimbări climatice, Agricultura, Deșeurile).

Img 148636f24a468152ec62e2a64438674f V 1

Img C7af0bfca04f6e60989c7c946480a612 V 1

Img Cb6b91bdb363e48fdc33f90a6aa98618 V 1