Impactul apelor pluviale și gestionarea acestora în gospodăriile private

Impactul apelor pluviale și gestionarea acestora în gospodăriile private

Articolul dat face parte dintr-o serie de materiale elaborate în cadrul unei campanii de informare a populației cu privire la necesitate gestionării  apelor pluviale în gospodăriile private, pentru a preveni efectele nefaste ale dezastrelor naturale, precum sunt inundațiile.            Campania de informare este condusă de AO  EcoContact. Toate materialele vor fi disponibile pe pagina web a Asociației.

Acest material este editat în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în domeniul apei și canalizării în Republica Moldova (Faza 01)” (IFSP), cu susținerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenției Austriece pentru Dezvoltare, fiind implementat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), cu implicarea instituției sale subordonate Agenția „Apele Moldovei”, care lucrează cu părțile interesate din sector la nivel național, raional și local, asociațiile profesionale din sector, ONG-uri relevante din domeniul educației și mediului. În acest sens, instituția inițiatoare a politicii publice este MADRM, Agenția „Apele Moldovei” în colaborare cu A.O. EcoContact și specialiștii Comunității Practicienilor din sectorul apă și sanitație din R. Moldova (CoP).