Ghid de bune practici: Valorificarea apei pluviale

Ghid de bune practici: Valorificarea apei pluviale

Apa, ca resursă naturală a mediului este esențială pentru viața omului, natură, economie şi are un rol fundamental în ciclul de reglare al climei. 
Apa este o resursă regenerabilă, dar este, în același timp, finită pe Terra și nu poate fi nici produsă, nici înlocuită cu alte resurse.
Importanța de necontestat rezultă din funcțiile multiple pe care apa le îndeplinește, respectiv, din rolul extrem de important în menținerea echilibrului ecologic, a unui mediu natural sănătos.
Creșterea populației și schimbările climatice sporesc presiunea asupra statului de a lua măsuri imediate și de a-și gestiona mai eficient resursele de apă.
Aceste provocări reprezintă o oportunitate de a redefini modul în care Republica Moldova utilizează și apreciază apa pluvială ca resursă de apă. Confortul vieții în gospodăria individuală depinde, în mare măsură, de comunicații, de accesul permanent la apa potabilă, inclusiv și de sistemul autonom de alimentare cu apă.
Întâlnim, deseori, cazuri în care rezervele de apă provin dintr-o fântână, dar uneori această apă nu este suficientă și trebuie identificate surse suplimentare de rezervă.
Gestionarea, în condiții casnice, a apei pluviale (de ploaie) constă din câteva etape. Și anume: concentrare, colectare, stocare, tratare și utilizare. Sistemele de concentrare și de colectare pot servi acoperișurile, terasele, curțile și celelalte suprafețe impermeabile din gospodării, dotate cu scurgeri pluviale.
Utilizarea apei pluviale în scopuri igienice, în toaletă, spălătorie, curățarea teraselor, curților, pentru irigarea grădinii și alte utilizări sporadice în aer liber, este o oportunitate de economisire a cheltuielilor aferente consumului de apă potabilă. 
De pe o suprafață de colectare de 100 m2, anual se pot colecta 30 - 90 m3 de apă, în dependență de regiune și cantitatea medie anuală de precipitații.

Acest Ghid a fost elaborat în cadrul măsurii realizate de AO EcoContact în proiectul „Consolidarea cadrului instituțional în domeniul apei și canalizării în Republica Moldova (Faza 01)”, ca parte a Componentei 1: „Asistență în elaborarea conceptului de gestionare a apelor pluviale”. Proiectul implementat în perioada septembrie 2020 - 2021 de Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului (actualmente Ministerul Mediului), a fost finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Opiniile exprimate în acest document nu reflectă în mod necesar poziția donatorului.