EcoContact în colaborare cu Institutul Național al Justiției lansează cursul HELP al Consiliul Europei pentru practicienii de profesii juridice, bazat pe conexiunea dintre Mediu și Drepturile Omului

EcoContact în colaborare cu Institutul Național al Justiției lansează cursul HELP al Consiliul Europei pentru practicienii de profesii juridice, bazat pe conexiunea dintre Mediu și Drepturile Omului

Protecția mediului înconjurător și drepturile omului sunt interdependente: una nu poate fi realizată fără cealaltă și nici în detrimentul celeilalte.

O abordare bazată pe drepturile omului – prin utilizarea cadrului legal și a mecanismelor privind protecția drepturilor omului în contextul impactului asupra mediului înconjurător - oferă un instrument inovator și în evoluție pentru protecția mediului înconjurător.

Un astfel de instrument relevant în instruirea actorilor cu tangențe directe în domeniul protecției drepturilor umane și de mediu, este cursul HELP al Consiliului Europei, care a fost preluat și în Moldova, fiind lansat astăzi, 19 noiembrie, în cadrul proiectului „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova”.

La activitatea de astăzi participă 42 judecători și practicieni judecători, care sunt familiarizați, prin studii de caz și exerciții reflexive, cu aspectele legale privind drepturile mediului interconectate cu drepturile omului.

Dna Diana Scobioală, director INJ, în  discursul său către participanți a menționat, că acest curs - HELP - privind Mediul și Drepturile omului, este axat pe 4 module care abordează cadrul juridic și vine în sprijinul judecătorilor, procurorilor, avocaților, dar și altor profesii în perceperea legăturilor dintre drepturile omului și mediu, în special a modului de aplicare a unei abordări bazate pe drepturile omului în raport cu protecția mediului înconjurător.

Dna Tatiana Echim, manager al proiectului „Justitie Verde” a menționat că acest curs prezintă o componentă importantă a colaborării dintre INJ și EcoContact într-un program amplu de instruire a practicienilor din profesiile juridice în domeniul protecției mediului și oferă îndrumări practice cu privire la modul în care o abordare bazată pe drepturile omului poate fi aplicată în cazul protecției mediului înconjurător. 

Cursul poate fi accesat prin vizitarea platformei HELP de formare la distanță http://help.elearning.ext.coe.int/ 

Evenimentul de lansare este organizat de AO EcoContact în parteneriat cu Institutul Național al Justiției în cadrul proiectului „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova” implementat cu suportul Suediei.