Atelier de lucru: „Aspecte de comunicare și vizibilitate în promovarea propriei afaceri”

Atelier de lucru: „Aspecte de comunicare și vizibilitate în promovarea propriei afaceri”

Un atelier de lucru pe aspecte de comunicare și promovare a afacerilor proprii a avut loc recent, cu participarea beneficiarelor de granturi mici oferite de AO EcoContact, în cadrul proiectului Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”.

Activitatea în sine a avut scopul de a susține tinerele întreprinzătoare, care conduc afaceri prietenoase mediului în zona Nistrului de Jos, în eforturile lor de promovare a serviciilor prestate și/sau a produselor rezultate din activitatea pe care o desfășoară.

Astfel, în cadrul sesiunii de lucru, care a avut loc în regim on-line, au fost discutate, în mod interactiv, mai multe subiecte relevante precum asigurarea vizibilității și a transparenței față de donator în cazul unui proiect de grant, valoarea unei mărci înregistrate, publicitate versus promovare, construirea și menținerea unor relații de parteneriat cu mass-media, etc.

La finalul sesiunii de lucru, participantele au reiterat importanța unor bune cunoștințe de gestionare a proiectelor de granturi, precum și a unor relații constructive cu persoanele interesate din mediul de afaceri, presa locală.

Amintim că atelierul de lucru se înscrie în Activitatea 3.4: „Susținerea dezvoltării afacerilor mici conduse de femei din comunitățile cuprinse în Zona Umedă Ramsar „Nistrul de Jos”, este realizată în cadrul proiectului sus-citat cu suportul financiar al Agenției Austriece de Dezvoltare și co-finanțată suplimentar de către Suedia.