26 noiembrie 2021: 20 de judecători și procurori participă la un atelier de documentare pe particularitățile investigării și examinării dosarelor în domeniul apelor

26 noiembrie 2021: 20 de judecători și procurori participă la un atelier de documentare pe particularitățile investigării și examinării dosarelor în domeniul apelor

EcoContact în parteneriat cu Institutul Național al Justiției continuă ciclul de instruiri in domeniul drepturilor mediului.

Astfel, la 26 noiembrie, 20 de judecători și procurori au participat la atelierul privind particularitățile investigării și examinării dosarelor în domeniul apelor

Importanţa deosebită a apei ca resursă naturală de valoare economică, rezultă din faptul că pentru protejarea calitativă şi cantitativă a acesteia, se aplică atât stimuli economici pentru cei preocupaţi constant de protecția resursei de apă, cât şi sancţiuni şi penalităţi pentru poluatori. 

Reieșind din cele menționate, principalele subiecte abordate de către formatorii, printre care se regăsesc: Dna Iordanca-Rodica IORDANOV, Secretar de Stat, Ministerul Mediului, Dl Victor DUMNEANU, șef adjunct, IPM, dl Boris Talpă, Judecător, Formator INJ, sunt următoarele: 

  • Cadrul normativ în domeniul folosirii resurselor de apă;
  • Sistemul de permise în domeniul folosirii apei;
  • Sistemul instituțional și subiecții raporturilor juridice din domeniul apelor. Exemple de cazuri de încălcare a legislației de mediu in domeniul apelor;
  • Prejudiciul cauzat mediului în urma acțiunilor de încălcarea legislației din domeniul apei;
  • Aspectele tactico-criminalistice și de procedură penală ce țin de examinare cauzelor din domeniul apei.

Totodată, experții EcoContact au prezentat și aspecte ce țin de identificarea acțiunilor de infectare  sau alte impurificări  a apelor de suprafață ori subterane cu ape uzate sau cu alte deșeuri. 

Evenimentul a fost organizat de AO EcoContact în parteneriat cu Institutul Naţional al Justiţiei și Centrul de Drept Public și E-guvernare în cadrul USM, în cadrul proiectului ”O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova” implementat cu suportul Suediei.