10 ani de EcoContact!

10 ani de EcoContact!

Astăzi facem 10 ani!!!

O vârstă de care orice om este mândru, și orice pom bucură cu umbră, culoare și roade.

Suntem aidoma unui copil, care la această vârstă este plin de energie și idei, pe alocuri utopice și greu de realizat, dar pentru că credem în ele și avem suportul neprețuit al donatorilor și al partenerilor de dezvoltare, ajungem să obținem ceea ce ne dorim și, poate un pic mai mult.

Suntem și ca un copac, care ajuns la 10 ani, se înalță semeț către cer, avându-și baza în rădăcinile puternic înfipte în pământ – mediul din care își trage seva vitală.

Asemenea unui om în formare, creștem cu valori precum: Responsabilitate, Demnitate, Respect, Cooperare şi Implicare. Acestea au definit parcursul nostru de evoluție, oferindu-ne posibilitatea de a interveni, cu sprijinul necesar, acolo unde a fost nevoie de el.

Asemenea unui copac, care dă ramuri, am creat pârghii de suport, pentru ca ajutorul nostru să poată ajunge în cât mai multe comunități. Astăzi, numărăm peste 30 de localități în care suntem prezenți cu proiecte de dezvoltare menite să contribuie la protecția și revitalizarea resurselor de mediu – apă, sol, aer.

10 ani pentru un ONG înseamnă eforturi, provocări, sacrificii, suișuri și coborâri, dar mai înseamnă și speranță, încredere, ambiție și rezultate așteptate, atât pentru noi, cât și pentru generația prezentă și viitoare.

Sunt 10 ani de misiune în slujba mediului: pentru aceasta, suntem activi, zi de zi, ca să îmbunătățim calitatea mediului și să încurajăm crearea parteneriatelor pentru dezvoltarea durabilă a comunităților din Republica Moldova.

Sunt 10 ani de viziuni și aspirații pentru un mediu curat și bine protejat în comunități durabile, dezvoltate din punct de vedere economic şi social, în care drepturile omului sunt respectate.

Împreună am oferit suport autorităților în îmbunătățirea și ajustarea cadrului legal; am ajutat, prin propriul exemplu, alte ONG-uri, care ca și noi pledează pentru condiții de trai sustenabile; am purtat un dialog constructiv cu societatea civilă, astfel încât mesajul nostru, odată transmis publicului, să fie primit cu încredere și să prindă rădăcini pentru a putea deveni baza unei societăți responsabile și conștiincioase.

Pentru aceasta și pentru tot ce am obținut până astăzi, aducem sincere mulțumiri celor care au crezut în noi și ne-au susținut: Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și Cooperare, Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională, Misiunea OSCE în Republica Moldova, Ambasada Marii Britanii la Chișinău, UNDP, și alții. Mulțumiri, de asemenea și partenerilor locali: Centrul Național de Mediu, Centrul de Consultanță Ecologică Cahul, ONG Moștenitorii, Agenția ProDezvoltare Rurală, Societatea Ecologică Biotica și tuturor celor care au făcut parte din parcursul nostru de creștere în acești minunați 10 ani!

Ne dorim nouă și Vă dorim și Vouă sănătate și mulți sorți de izbândă. La mai mult și la mai mare!

Cu drag,

Echipa EcoContact