Centrul AARHUS

Centrul de Consultanţă şi Informaţii de Mediu Aarhus


Începând cu 2013, EcoContact găzduiește Centrul de Consultanță și Informații de Mediu Aarhus, creat cu sprijinul Misiunii OSCE în Moldova. Menirea Centrului este de a acorda asistenţă în implementarea Convenţiei de la Aarhus la nivel naţional, regional şi local şi reprezintă rezultatul colaborării cu succes între OSCE şi CEE-ONU.

Începând cu anul 2002, OSCE sprijină înființarea şi funcționarea rețelei centrelor Aarhus. Rețeaua Centrelor Aarhus a crescut rapid în decursul anilor, ajungând în prezent la un total de 60 de centre în lume. În Republica Moldova funcţionează 2 Centre Aarhus, unul la Chişinău – găzduit de EcoContact şi unul la Tighina/Bender – găzduit de AO „Pelican”.

Centrul Aarhus asistă Guvernul în implementarea Convenției de la Aarhus și ajută cetățenii să înțeleagă și să-și exercite drepturile pe care Convenția le oferă.

Pentru a obține rezultate durabile în domeniul protecției mediului, Centrul Aarhus pe lângă EcoContact stabilește următoarele obiective strategice:

 1. Promovarea punerii în aplicare a Convenției de la Aarhus printr-un dialog activ între Guvern, ONG-uri și publicul larg;
 2. Promovarea accesului la informații privind mediul și creșterea participării publicului la procesul de luare a deciziilor;
 3. Promovarea implementării la nivel național a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu (SEA) al Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier.

În acest context, Centrul Aarhus găzduit de EcoContact îndeplineşte următoarele sarcini:

 • Acordarea suportului Punctului Focal al Convenției şi instituțiilor de stat în implementarea/promovarea principiilor Convenției Aarhus – asistarea în elaborarea raportului pe țară în implementarea Convenției, organizarea/facilitarea evenimentelor de promovare a Convenției, participarea în lucrările celor 2 grupuri de lucru create pe lângă Ministerul Mediului în implementarea Convenției, conlucrează cu Secretariatul Convenției şi a Protocolului;
 • Fortificarea capacităților – organizarea instruirilor, elaborarea materialelor didactice şi teoretice pe componentele Convenției, elaborarea ghidurilor de aplicare a Convenției de către sectorul asociativ, organizarea schimbului de experiență între asociaţii obşteşti;
 • Acordarea suportului în ratificarea și implementarea Protocolului privind registrele emisiilor şi transferului de poluanţi (PRTR) – asigurarea elaborării participative a studiului de fezabilitate pe Protocolul  PRTR în  Moldova;
 • Networking –  crearea şi menținerea rețelei de ONG-uri ca instrument de schimb de informație, transfer de cunoștințe şi parteneriate; la moment avem peste 230 de abonați din rândurile sectorului asociativ care sunt membri ai listei de distribuire forum-list@vox.md; crearea și menținerea relațiilor de parteneriat cu celelalte Centre Aarhus din Moldova şi din străinătate și cu centrele de informare și resurse de mediu din țară.
 • Lobby – promovarea amendamentelor la cadrul legislativ de mediu, implicarea în elaborarea cadrului legislativ de mediu , inclusiv şi celor planificate conform Acordului de Asociere UE-MD, efectuarea avizelor publice pentru proiectele de legi sau ale documentelor politice de mediu;
 • Asigurarea respectării accesului la justiție – colectarea de cazuri de violare a legislației de mediu prin prisma neaplicării principiilor Convenției, investigarea voluntară a cazurilor, înaintarea acțiunilor în instanța de judecată pentru nerespectarea prevederilor Convenției, consultarea persoanelor și ONG-urilor în respectarea/aplicarea legislației de mediu și prevederilor Convenției, conlucrarea cu Consiliul de Supraveghere a Convenției.
 • Asigurarea transparenței în procesul decizional – organizarea consultărilor/audierilor  publice pe marginea proiectelor de legi și documentelor de politici, promovarea aplicării cerințelor Evaluării Impactului asupra Mediului în cazul activităților economice planificate, elaborarea şi consultarea Evaluării Strategice de Mediu, asigurarea corelării practicii naționale la practica europeană în domeniu
 • Reprezentarea în Forumuri Internaționale – promovarea activităților la diverse reuniuni internaţionale.

PROIECTE

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai mult

Setările cookie-urilor de pe acest site sunt setate să permită "permiterea modulelor cookie" pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă. Dacă continuați să utilizați acest site fără a modifica setările cookie-urilor sau dați clic pe "Acceptați" mai jos, atunci sunteți de acord cu acest lucru.

Închide