Acces pentru Succes: parteneriate pentru dezvoltare comunitară durabilă

Durată: 01/03/2017 – 31/03/2020
Donatori: Uniunea Europeană în cadrul programului „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” și Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, în cadrul programului „Ajutorul Poloniei”
Parteneri: Fundația de Solidaritate PL în Moldova, Asociația Obștească „EcoContact”, Organizație Obștească „Ecospectr” și Organizația non-governamentală „Moștenitorii”
Obiective:
 • Reducerea neîncrederii în informații și consolidarea relațiilor dintre comunitățile de pe ambele părți ale râului, oferind organizațiilor societății civile posibilitatea de a dezvolta proiecte de sporire a încrederii și de creare a parteneriatelor la nivel comunitar și local;
 • Instituirea unui mecanism de funcționare la nivel local pentru promovarea inițiativelor orientate spre dezvoltarea durabilă a comunităților lor prin intermediul parteneriatelor durabile dintre autoritățile locale și actorii a cel puțin 30 de comunități locale;
 • Dezvoltarea comunităților, având la bază un set de valori fundamentale, cum ar fi incluziunea socială, egalitatea, respectul pentru diversitate și calitatea mediului, care reflectă nevoile și aspirațiile sociale ale oamenilor;
 • Valorificarea potențialului și a abilităților părților interesate în dezvoltarea, implementarea și gestionarea politicilor locale de dezvoltare, intervenții, programe și acțiuni bazate pe nevoile și prioritățile identificate ale comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului;
 • Mobilizarea comunității și sporirea responsabilității pentru necesitățile și prioritățile identificate participativ, de comunitățile locale, contribuind astfel la elaborarea și gestionarea politicilor locale, a proiectelor și a inițiativelor locale de dezvoltare;
 • Familiarizarea locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului cu necesitățile și aspirațiile acestora, ceea ce va contribui la consolidarea încrederii reciproc, inclusiv la nivelul cooperării și al comunicării.
Activități:
 • Aplicarea modelului de dezvoltare comunitară ABCD: instruiri, vizite de studiu, suport individual;
 • Stabilirea parteneriatelor transfrontaliere și consolidarea acestora printr-un sistem de granturi;
 • Dezvoltarea abilităților practice pentru implementarea proiectelor, organizând mese rotunde, forumuri de discuții, conferințe;
 • Elaborarea raportului al cooperării inter-municipale și intersectoriale.
Beneficiari: Direcți:

 • Reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale de pe ambele maluri ale Nistrului;
 • Autoritățile publice locale de pe ambele maluri ale Nistrului;
 • Mediul de afaceri din regiune.

Indirecți:

 • Locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru.

 

Rezultate:
 • Documentele strategice privind dezvoltarea comunității, bazate pe abordarea de dezvoltare locală a UE sunt implementate;
 • 75 de reprezentanți ai actorilor locali împreună cu ONG-urile și inițiativele APL vor reuși sa obțină abilități în dezvoltarea a 30 de localități;
 • Dezvoltarea conștientizării de sine și crearea 30 de comunități autosuficiente prin consolidarea dialogului dintre membrii săi, promovarea activității sociale și punerea în aplicare a inițiativelor-oglindă pentru dezvoltarea comunității;
 • Stabilirea a 15 parteneriate intercomunitare între localitățile de pe ambele maluri ale Nistrului, prin intermediul schemei de granturi;
 • Mai multe comunități active în abordarea provocărilor sociale și a celor de mediu, la nivelul localităților de pe ambele maluri ale Nistrului;
 • Populația se implică activ în procesul de dezvoltare a comunității.
Produs: https://a2s.vox.md/
Manager de proiect: Ion Marin

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai mult

Setările cookie-urilor de pe acest site sunt setate să permită "permiterea modulelor cookie" pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă. Dacă continuați să utilizați acest site fără a modifica setările cookie-urilor sau dați clic pe "Acceptați" mai jos, atunci sunteți de acord cu acest lucru.

Închide