A fost aprobat primul Plan de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră

Primul Plan de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră (PGDBH) a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 3 octombrie 2018. Primul proiect al Planului a fost inițial elaborat cu sprijinul proiectului regional al Comisiei Uniunii Europene „Protecția mediului înconjurător transfrontalier (EPIRB)” în 2016 și ulterior a fost actualizat cu susținerea proiectului EUWI+ Est în cooperare cu principalii beneficiari ai documentului, care sunt Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și Agenția „Apele Moldovei”.

PGDBH a fost elaborat în conformitate cu abordările și metodologia propusă în Directiva Cadru a Apei a Uniunii Europene și Legea Apelor Republicii Moldova nr. 272 din 23.12.2011. Scopul planului este de a îmbunătăți utilizarea resurselor de apă în conformitate cu principiile de management integrat al resurselor de apă. Principiul de bază a managementului integrat al resurselor de apă spune că fiecare utilizator dintr-un bazin hidrografic are dreptul de acces la apă în cantitate suficientă și de o calitate bună.

Planul este adresat tuturor autorităților responsabile de gestionarea apei: Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției „Apele Moldovei”, Serviciului Hidrometerologic de Stat, Agenției Naționale de Mediu, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, autorităților publice locale, utilizatorilor de apă, sectorului neguvernamental.

Miezul acestui plan este Programul de Măsuri care vizează atingerea obiectivelor de mediu stabilite pentru toate corpurile de apă și ecosisteme din bazin în vederea îmbunătățirii calității resurselor de apă. O componentă-cheie a PGDBH reprezintă analiza principalelor presiuni și a impactului asupra corpurilor de apă, care rezultă din identificarea problemelor specifice și originea lor, ceea ce poate include corpurile de apă care riscă să nu atingă obiectivele de mediu stabilite. Conform Directivei Cadru Apă a UE se disting trei tipuri majore de presiune: poluarea din surselor punctiforme; poluarea din surse difuze și modificările hidro-morfologice. Costurile implementării PGDBH au fost elaborate în sinergie cu proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă şi sanitație în Republica Moldova (Faza 01)”.

În PGDBH, o atenție deosebită este acordată analizei economice a utilizării apei. Utilizarea resurselor de apă contribuie în mod direct la deteriorarea lor și la punerea în aplicare a principiilor de bază ale Directivei Cadru Apă pentru recuperarea costurilor, cum ar fi principiul recuperării totale a costurilor pentru serviciile legate de apă și utilizarea spațiilor acvatice. Directiva Cadru Apă introduce conceptul de recuperare integrală și internalizare a costurilor, inclusiv a costurilor de mediu și a costurilor de utilizare a resurselor (costuri de oportunitate) rezultate din serviciile legate de utilizarea apei și menținerea durabilă a unei bune stări de sănătate a ecosistemelor asociate. Costul utilizării durabile a apei și a zonei râului trebuie să fie suportat de beneficiar sau de proprietarul activității care generează costul.

În procesul de elaborare a PGDBH au fost identificate unele impedimente legate de lipsa de date și informații. Principalele probleme cu care s-a confruntat echipa de elaborare a PGDBH au fost: lipsa sau accesul la baza de date privind volumul și calitatea evacuărilor de ape uzate, lipsa datelor de monitorizare (informații cantitative, hidromorfologice, ecologice și hidrobiologice) pentru toate corpurile de apă, delimitarea și cartografierea zonelor de protecție pentru punctele de captare a apei, cooperarea slabă între instituțiile naționale implicate în gestionarea și monitorizarea resurselor de apă, etc. Unele dintre aceste probleme au fost parțial soluționate în cadrul proiectului EPIRB și a continuat în cadrul proiectului EUWI+ Est (2016-2020), prin organizarea de expediții pentru analiza stării apelor de suprafață și subterane și traininguri în vederea identificării necesităților de intervenție pentru îmbunătățirea sistemului de monitorizare existent în conformitate cu Directiva Cadru Apă și legislației naționale.

Pentru mai multe detalii, anexăm Hotărârea cu privire la aprobarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

Continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai mult

Setările cookie-urilor de pe acest site sunt setate să permită "permiterea modulelor cookie" pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă. Dacă continuați să utilizați acest site fără a modifica setările cookie-urilor sau dați clic pe "Acceptați" mai jos, atunci sunteți de acord cu acest lucru.

Închide